SẢNH SỰ KIỆN

Sảnh tổ chức sự kiện là nơi chuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, giải trí hoặc các hoạt động quảng bá sản phẩm hoặc sự kiện của các nhãn hàng.