JMG MASSAGE

JMG MASSAGE

Tập đoàn quốc tế JMG thành lập năm 1996, cửa hàng đầu tiên đặt tại Jakarta, Indonesia. Trong thời gian qua, công ty không ngừng nỗ lực cải tiến, khai thác nghiệp vụ và thị trường, mở rộng mạng lưới bán hàng ở nhiều quốc gia khác. Đến nay, tập đoàn JMG đã thành lập hơn 60 cửa hàng, tạo ra hơn 500 việc làm tại Indonesia, Thái Lan, Philipines, Malaysia, Singapore. Việt Nam là thị trường quốc tế thứ 6 tại khu vực Đông Nam Á được tập đoàn JMG khai thác. JMG đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đầu tiên. Kế hoạch của công ty trong năm tới là sẽ mở rộng tiêu thụ ở các tỉnh thành khác.